4 متر x 0.5 متر. ضخامت 2،3 میلی متر (قیمت واحد)

€160,00 EUR
€69,80 EUR
×
-->